Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 1992-04-28
Code 1000 (tacs)