Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 1996-09-09
Code 1600i