Nokia 1800

Nokia 1800
Basic
Name Nokia 1800
Time to market 2009-11-04
Code 1800
Design