Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 1992-11-28
Code 191