Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 2005-11-01
Code 2128