Nokia 2255

Nokia 2255
Basic
Name Nokia 2255
Time to market 2005-06-13
Code 2255