Nokia 2626

Nokia 2626
Basic
Name Nokia 2626
Time to market 2006-11-28
Code 2626
Battery Talk time Standby time Capacity
Battery BL-5C Up to 3 hours Up to 12.5 days 970 mAh
Battery BL-5C