Nokia 3125

Nokia 3125
Basic
Name Nokia 3125
Time to market 2004-04-28
Code 3125