Nokia 3660

Nokia 3660
Basic
Name Nokia 3660
Time to market 2003-10-09
Code 3660
BatteryCapacityTalk timeStandby timeCharging times
BL-5C 850 mAh Li-Ion Up to 2-4 h Up to 150-200 h 1 h 35 min
BL-5C