Nokia 5228

Nokia 5228
Basic
Name Nokia 5228
Time to market 2010-06-15
Code 5228
Design