Nokia 5250

Nokia 5250
Basic
Name Nokia 5250
Time to market 2010-08-24
Code 5250
Design