Nokia 6131

Nokia 6131
Basic
Name Nokia 6131
Time to market 2006-01-16
Code 6131
BatteryTalk timeStandby timeMusic playbackCharging
BL-4C Up to 3.4 hours Up to 10 days Up to 12 hours Up to 2 hours 10 minutes
BL-4C