Nokia 6151

Nokia 6151
Basic
Name Nokia 6151
Time to market 2006-06-19
Code 6151
Battery Talk time Standby time
Battery BP-6M GSM up to 4.5 hours GSM up to 340 hours
UMTS up to 3.5 hours UMTS up to 340 hours
Battery BP-6M