Nokia 6190

Nokia 6190
Basic
Name Nokia 6190
Time to market 1997-11-10
Code 6190
Battery Type