Nokia 6235

Nokia 6235
Basic
Name Nokia 6235
Time to market 2004-11-16
Code 6235
Battery PerformanceCapacityTalktimeStandby Time
BL-6C Li-ion 1070 mAh Up to 3.5 hrs Up to 288 hrs
BL-6C Li-ion