Nokia 6300

Nokia 6300
Basic
Name Nokia 6300
Time to market 2006-11-28
Code 6300
Battery Talk time Standby time Capacity
Battery BL-4C Up to 3.5 hours
Up to 14.5 days
860 mAh
Battery BL-4C