Nokia 7210

Nokia 7210
Basic
Name Nokia 7210
Time to market 2002-03-12
Code 7210
Battery
Battery BLD-3 720 mAh Li-Ion