Nokia 7230

Nokia 7230
Basic
Name Nokia 7230
Time to market 2009-11-24
Code 7230
Design