Nokia 8860

Nokia 8860
Basic
Name Nokia 8860
Time to market 1999-05-11
Code 8860