Nokia 918 Plus

Nokia 918 Plus
Basic
Name Nokia 918 Plus
Time to market 1997-01-09
Code 918 plus
Battery Type