Nokia 918

Nokia 918
Basic
Name Nokia 918
Time to market 1997-01-09
Code 918
Battery Type