Nokia 918P

Nokia 918P
Basic
Name Nokia 918P
Time to market 1997-01-09
Code 918p
Battery Type