Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 1992-12-28
Code c 250 s