Nokia C 250

Nokia C 250
Basic
Name Nokia C 250
Time to market 1992
Code c 250
Networks
AMPS800
Display
mono