Nokia C1-00

Nokia C1-00
Basic
Name Nokia C1-00
Time to market 2010-06-03
Code c1-00
Design