Nokia C1-02

Nokia C1-02
Basic
Name Nokia C1-02
Time to market 2010-06-03
Code c1-02
Design