Nokia C2-00

Nokia C2-00
Basic
Name Nokia C2-00
Time to market 2010-06-03
Code c2-00
Design