Nokia C2-01

Nokia C2-01
Basic
Name Nokia C2-01
Time to market 2010-11-22
Code c2-01
Design