Nokia C5-03

Nokia C5-03
Basic
Name Nokia C5-03
Time to market 2010-10-14
Code c5-03
Design