Nokia C5-04

Nokia C5-04
Basic
Name Nokia C5-04
Time to market 2011-04-07
Code c5-04
Design