Nokia C6-01

Nokia C6-01
Basic
Name Nokia C6-01
Time to market 2010-09-14
Code c6-01
Design