Nokia C7-00

Nokia C7-00
Basic
Name Nokia C7-00
Time to market 2010-09-14
Code c7-00
Design