Nokia Cityman 1320

Nokia Cityman 1320
Basic
Name Nokia Cityman 1320
Time to market 1987
Code cityman 1320
Networks
NMT450
Dimensions
185 x 40 x 80 (mm)
Weight
1580 (g)
Display
mono