Nokia Cityman 190

Nokia Cityman 190
Basic
Name Nokia Cityman 190
Time to market 1990
Code cityman 190
Networks
ETACS
Display
mono