Nokia FM 201

Nokia FM 201
Basic
Name Nokia FM 201
Time to market 1995
Code fm 201
Networks
UHF
Talk time
n/a (分钟)
Display
mono