Nokia

Nokia
Basic
Name Nokia
Time to market 1993-06-15
Code mbs 88 pager