Nokia T7-00

Nokia T7-00
Basic
Name Nokia T7-00
Time to market 2011-06-13
Code t7-00