Nokia X1-00

Nokia X1-00
Basic
Name Nokia X1-00
Time to market 2011-03-08
Code x1-00
Design