Nokia X2-00

Nokia X2-00
Basic
Name Nokia X2-00
Time to market 2010-04-29
Code x2-00
Design