Nokia X2-01

Nokia X2-01
Basic
Name Nokia X2-01
Time to market 2010-11-22
Code x2-01
Design