Nokia X2-02

Nokia X2-02
Basic
Name Nokia X2-02
Time to market 2011-11-30
Code x2-02
Available colours
  • Bright Red
  • Dark Silver
  • Orange
  • Ocean Blue
  • Violet