Nokia X5-01

Nokia X5-01
Basic
Name Nokia X5-01
Time to market 2010-06-15
Code x5-01
Design